Privacy- en cookiebeleid

1. Algemeen

Verantwoordelijk rechtspersoon in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor de verwerving, behandeling en het gebruik van persoonsgegevens middels het internet platform www.anyjobby.nl is AnyJobby B.V. Langegracht 70, 2312NV Leiden. Het College Bescherming Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving en toepassing van genoemde wet. AnyJobby behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in het Privacybeleid.

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens neemt AnyJobby zeer serieus. AnyJobby is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Gegeven de aard van de dienstverlening van AnyJobby is het noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens te openbaren.

Door gebruik te maken van www.anyjobby.nl en haar daaraan gerelateerde diensten, stem je uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door ons van jouw persoonsgegevens, zoals beschreven in dit privacy- en cookiebeleid en de Algemene voorwaarden.

2. Begripsomschrijvingen

Om verwarring te voorkomen bij het lezen van dit privacy- en cookiebeleid is het van belang dat je kennisneemt met de bepaalde begrippen die gerelateerd zijn bij het gebruik van de diensten van AnyJobby. In dit privacy- en cookiebeleid hebben de met een beginhoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis:

 1. AnyJobby: AnyJobby is de handelsnaam van de AnyJobby B.V. AnyJobby is opgericht naar Nederlands recht, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK nummer: 69503230) en gevestigd aan de Langegracht 70, 2312NV te Leiden. Vervangende termen kunnen ook zijn: “ons”, “wij” of “we”.
 2. Bezoeker: Ieder natuurlijk- of rechtspersoon die het Platform van AnyJobby bezoekt.
 3. Gebruiker: De natuurlijk- of rechtspersoon die zich op het Platform van AnyJobby heeft geregistreerd.
 4. Jobby: Het karwei, de dienst, taak, klus of job vastgesteld en omschreven op het Platform door Jobplaatser waarin een beschrijving, voorwaarden en Jobprice van de opdracht staan vermeld.
 5. Jobber: De Gebruiker die een Jobby wenst uit te voeren voor een Jobplaatser en het verificatieproces heeft doorlopen.
 6. Jobmatch: Het punt waarop een Jobplaatser het Bod van een Jobber accepteert en het betalingsproces succevol heeft doorlopen.
 7. Jobplaatser: De Gebruiker die een Jobby plaatst en hiervoor op zoek is naar een geschikte Jobber.
 8. Platform: www.anyjobby.nl en andere aan AnyJobby gerelateerde domeinnamen en applicaties. De term “Website” heeft dezelfde betekenis.
 9. Privacybeleid: Dit privacy- en cookiebeleid.
 10. Vergoeding: Het bedrag dat de Jobber ontvangt van een Jobplaatser na voltooiing van een Jobby minus de Jobfee.

3. Verwerking van persoongegevens

Wanneer je je bij AnyJobby inschrijft (als zowel Jobplaatser of als Jobber) worden persoonsgegevens verzameld die AnyJobby nodig heeft voor haar dienstverlening en verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan je verzoek tot inschrijving. AnyJobby maakt onderscheid in actief en passief verstrekte gegevens. Actief verstrekte persoonsgegevens zijn de gegevens die jezelf aan AnyJobby hebt verstrekt, bijvoorbeeld bij de registratie. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die je aan beheerders van websites verstrekt zonder dat je je daar misschien bewust van bent.

Van Jobbers hebben wij additionele persoonsgegevens nodig om zowel het vertrouwen en de veiligheid van ons Platform te waarborgen als ook onze dienstverlening (Jobplaatsers koppelen aan Jobbers) te kunnen uitvoeren en verbeteren. De persoonsgegevens worden ook verwerkt om te kunnen innen bij de Jobplaatser en de Vergoeding te geven aan de Jobber.

Overzicht van actieve gegevens die AnyJobby verzamelt:

 • Naam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Een geüploade kopie van je ID (alleen voor Jobber);
 • Facebook account gegevens;
 • LinkedIn account gegevens;
 • Gegevens die worden verstrekt in het kader van geschillenbeslechting, correspondentie via het Platform of correspondentie die ons wordt toegezonden;
 • Rekeningnummer/IBAN of andere betalingsgegevens (alleen van toepassing op Jobber in verband met uitbetaling);

Overzicht van passieve gegevens die AnyJobby verzamelt:

 • IP-adres (internet protocol- adres dat verwijst naar een unieke locatie op het internet) van je toestel of apparaat;
 • Statistieken betreffende bekeken pagina’s;
 • Informatie verzameld met behulp van cookies.

De persoonsgegeven van zowel Jobplaatser als Jobber kunnen door AnyJobby worden gebruikt voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om je nader te informeren over de dienstverlening van AnyJobby of relevante producten of diensten van andere geselecteerde organisaties en instanties. Alleen zodra je ons toestemming verleent zal jouw e-mailadres ter beschikking worden gesteld aan van de door ons andere geselecteerde organisaties en instanties. Indien je geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen of uw e-mailadres wilt blokkeren voor deze toepassingen, stuur dan een bericht naar support@anyjobby.nl.

4. Jonger dan 18 jaar

Als je jonger bent dan 18 jaar mag je je persoonsgegevens pas verstrekken aan AnyJobby zodra je toestemming hebt gekregen van een van je ouders of wettelijke vertegenwoordiger die dit Privacybeleid heeft gelezen.

5. Gebruik van persoonsgegevens

Je stemt ermee in dat AnyJobby jouw verzamelde persoonsgegevens (zie hierboven) kunnen gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om onze diensten aan je te verlenen;
 • Om je de gelegenheid te geven om content op onze website te plaatsen;
 • Om de gebruikerservaring te verbeteren;
 • Om een administratie bij te houden van alle Bezoekers die een account aanmaken;
 • Om mogelijk verboden of illegale activiteiten, fraude en inbreuken op de beveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, en onze Algemene voorwaarden te handhaven;
 • Om je op verzoek een nieuwsbrief toe te sturen;
 • Om contact met je te onderhouden over of in het kader van ons Platform en onze diensten;
 • Het delen van jouw ervaringen, reviews en profielfoto in onze communicatieberichten;
 • Het doorlopen van ons verificatieproces. Meer informatie over dit proces kun je vinden in de Algemene voorwaarden.
 • Voor het afhandelen van financiële zaken, zoals het overmaken van de Vergoeding van verdiensten en het factureren van onze diensten. Deze financiële (bankrekening)gegevens worden niet openbaar gemaakt of aan derden doorgegeven.

6. Ontvangers gegevens

AnyJobby publiceert bepaalde gegevens die je in je profiel hebt opgenomen op de website. Beperkte gegevens zijn toegankelijk voor Bezoekers, maar het merendeel van de gegevens is toegankelijk voor Gebruikers. Bezoekers als wel Gebruikers kunnen de diverse Jobby’s bekijken die geplaatst zijn op ons Platform.

De contactgegevens worden alleen verstrekt tussen Jobplaatser en Jobber zodra er een Jobmatch is.

AnyJobby zal jouw gegevens niet aan groepsmaatschappijen of andere derden verkopen, tenzij je daarvoor voorafgaande ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven aan AnyJobby.

Het is mogelijk om in sommige gevallen via deze website doorgelinkt te woorden naar websites van derden. AnyJobby is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacy- en cookiebeleid van deze derden. Bovendien is AnyJobby niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van jouw openbare persoonsgegevens door andere Bezoekers of Gebruikers van deze website.

AnyJobby gebruikt geaggregeerde gegevens voor marketing doeleinden en het verbeteren van de eigen dienstverlening. Deze geaggregeerde gegevens kunnen niet worden herleid tot een specifieke Bezoeker of Gebruiker.

7. Rechten gebruikers

AnyJobby bewaart, zoals eerder vermeld, bepaalde persoonsgegevens die we hebben verkregen op ons Platform. Je hebt te alle tijden het recht om te weten hoe wij aan jouw gegevens zijn gekomen, welke gegevens wij bewaren en hoe wij deze gegevens verwerken. Heb je vragen over hoe wij omgaan met je persoonsgegeven of wil je deze gegevens inzien, wijzigen of verwijderen, stuur dan een mail naar (support@anyjobby.nl).

8. Cookies

Om ons Platform zo goed mogelijk aan te kunnen bieden, maakt het Platform gebruik van cookies. Dit zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die op je computer, mobiele telefoon of andere apparaten waarmee het Platform wordt gebruikt, worden geplaatst als de Website wordt bezocht. De informatie die is opgeslagen in de cookies wordt alleen gebruikt door het Platform en worden zonder toestemming niet gedeeld met derden.

Cookies worden gebruikt voor functionaliteiten op het Platform en voor meer gebruiksgemak. Met behulp van een cookie kan onder meer worden bijgehouden welke pagina’s je bekijkt en welke opties je gebruikt. AnyJobby gebruikt deze informatie om het Platform gebruiksvriendelijker te maken.

Met behulp van een permanente cookie kan het Platform je bij het volgende bezoek herkennen zodat je niet meer hoeft in te loggen. Je kan zelf aangeven bij het inloggen of dit gewenst is.

Je kunt je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Het gebruik van cookies van derden is te vinden bij het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf. Andere bedrijven hebben geen toegang tot cookies die door AnyJobby zijn geplaatst.

9. Google Analytics

AnyJobby maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om AnyJobby te helpen analyseren hoe gebruikers het Platform gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Tweakers.net en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Het privacy beleid van Google Analytics is te vinden op www.google.com/policies/privacy.

Als gezegd kun je je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst en kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de Website gebruik maken.

10. Beveiliging

De gegevens die Jobplaatsers en Jobbers aan AnyJobby verstrekken, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. AnyJobby treft technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van het Platform te waarborgen.

11. Bewaartermijn

AnyJobby bewaart de gegevens die je op het Platform hebt ingevuld in beginsel zo lang als je Gebruiker bent of zo lang als de wet dat voorschrijft. Als een Gebruiker zijn registratie beëindigt, zal AnyJobby de aan je account gekoppelde persoonsgegevens anonimiseren, zodat de gegevens die je op het Platform hebt geplaatst voor andere Bezoekers niet langer naar jouw persoon herleidbaar zijn. AnyJobby mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

12. Wijzigingen

Het Privacy- en Cookiebeleid kan in de loop der tijd worden gewijzigd. Wij adviseren je om het privacy- en cookiebeleid goed door te nemen en dit regelmatig op wijzigingen te controleren.

13. Vragen

Heeft u vragen over het Privacybeleid van AnyJobby dan kunt u deze sturen naar: support@anyjobby.nl

Het Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd te Leiden, op 02 september 2017.