Disclaimer

1. Intellectuele eigendom

De intellectuele eigendomsrechten over de inhoud en vormgeving van de site (incl. teksten, databestanden, foto’s en (animatie)film(s)) op de site zijn van AnyJobby of van derden.

Enkele kanttekeningen zijn:
  • Hyperlinks en verwijzingen naar ons Platform of pagina's van deze website zijn toegestaan.
  • Het kopiëren van onderdelen van deze website is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AnyJobby niet toegestaan, tenzij het noodzakelijk is om deze website op een efficiënte manier te gebruiken of te raadplegen;
  • Het methodisch en geautomatiseerd doorlopen van de inhoud door robots (crawlers en/of spiders) is toegestaan.

2. Aanpassing informatie

AnyJobby spant zich in om de inhoud van www.anyjobby.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

AnyJobby heeft het recht om het Platform op ieder gewenst moment onaangekondigd (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassingen van het Platform, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens AnyJobby ontstaat.

3. Onderhoud Platform

De op www.anyjobby.nl aangeboden materialen/diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van AnyJobby.

4. Fouten en aansprakelijkheid

Hoewel de uiterste zorg is nagestreefd ten aanzien van de inhoud van deze site, kan niet worden ingestaan voor eventuele fouten en onvolledigheden. AnyJobby aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

AnyJobby is tevens niet aansprakelijk voor de gevolgen en/of activiteiten die worden ondernomen op basis van het Platform.

5. Notice-en-Take-Down

AnyJobby maakt gebruik van de gedragscode Notice-and-Take-Down. Dit houdt in dat Bezoekers en Gebruikers (Jobplaatsers en Jobbers) het recht hebben om AnyJobby te alarmeren/informeren wanneer er onjuiste, illegale en schadelijke informatie/content op ons Platform wordt geplaatst. Zodra geconstateerd is dat er sprake is van onrechtmatige en/of strafbare inhoud, kan dit verwijderd worden en kan de plaatser van deze content geweerd worden van het Platform.

AnyJobby heeft zelf ook de bevoegdheid om zonder enig uitleg content te verwijderen (zie Algemene voorwaarden).

6. Hyperlinks naar derden

Ons Platform kan hyperlinks bevatten naar websites van derden; deze links zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. AnyJobby is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

7. Contact

Mocht u naar aanleiding van deze Website contact met AnyJobby willen leggen, neem dan contact met ons op via ons Platform.

Deze Disclaimer is voor het laatst gewijzigd te Leiden, op 02 september 2017.